Toimitusehdot, Probear Oy


Sisällysluettelo

1 YLEISTÄ
2 LENNON MAKSAMINEN ja ENNAKKOVARAUKSET
3 LENNON PERUUNTUMINEN TAI KESKEYTYS
4 MATKATAVARAT, VAARALLISET AINEET
5 TERVEYDENTILA, RAJOITUKSET
6 REKLAMAATIO, RIITA-ASIAT, LENTOTOIMIJAN VASTUU


1 YLEISTÄ

1.1 Yleista

Näitä ehtoja sovelletaan Probear Oy:n ja Nordicfliten myymiin maisemalentoihin, lahjakortteihin sekä muihin myytäviin tuotteisiin. Lennot operoidaan lentokerho Auringonlaskun ratsastajat ry:n toimesta jäsenlentona tai tarvittaessa lento voidaan suorittaa alihankkijan toimesta tai EASA:n asetuksen 965/2012 mukaisesti kustannusjakoperusteisena lentona, jolloin myös lentokoneen ohjaaja osallistuu lennon kustannuksiin. Lennot ovat yksityislentotoimintaa eikä lennoilla sovelleta kaupallisen ilmaliikenteen vaatimuksia. Ostaessaan lahjakortin asiakas hyväksyy silla hetkellä voimassa olevat toimitusehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Lentolahjakortit ovat voimassa vuoden ostokuukauden lopusta alkaen. Lentoreittiä voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti edellyttäen, että lentoaika vastaa lentolahjakortin oikeuttamaa lentoaikaa. Maisemalennolle tulijan on oltava täyttänyt 18 vuotta. Alaikäisten huoltajan on annettava suotumuksensa maisemalennolle ja osallistuttava lentoa edeltävään briefingiin. Toisinaan useista syistä johtuen joudumme myös vaihtamaan lentopaikkaa. Kyseeseen tulevat kaikki Etelä-Suomen alueella sijaitsevat lentoasemat tai lentopaikat. Mikäli joudumme jostain syystä muuttamaan lentopaikkaa, tiedotamme asiasta asiakkaita mahdollisimman nopeasti. Jos siirto ei sovi asiakkaalle, toimimme samoin kuin jos joudumme muuttamaan lentoaikaa.

1.2 Probear Oy

Probear Oy toimii lentojen markkinoijana ja välittäjänä. Probear Oy, y-tunnus: 1753677-6, Hongistontie 8, 31500 KOSKI TL. Puhelinnumero 0449842511 ja sähköposti tomi.t.tuominen@hotmail.fi Probear Oy toimii lentojen välittäjänä, eikä vastaa itse lennoista. Probear Oy:n välityspalkkio on mukana palvelun hinnassa eikä palvelusta veloita muita kustannuksia.

Palvelussa olevilla lentäjillä on voimassaolevat lentoluvat. Välitämme tarvittaessa myös varausmuutokset.

1.3 Lentokerho auringonlaksun ratsastajat


Toteuttaa lentoja jäsenlentoperiaatteella. Lisäksi he voivat käyttää tarvittaessa alihankintaa tai lennot voidaan lentää kustannustenjakoperusteisesti jonkun muun operaattorin lentokoneella. Mikäli lennot lennetään kustannustenjakoperiaatteen mukaan alla olevat lauseet pätevät: EU-asetuksen 965/2012 mukaiset kustannusjakoperusteiset lennot, joilla ohjaaja osallistuu lennon kustannuksiin vakio osuudella. Lennot ovat ohjaajakohtaisia yksityislentoja eikä näihin lentoihin sovelleta kaupallisen ilmakuljetuksen säädöksiä tai vaatimuksia, jolloin riskitaso on suurempi (verrattavissa tieliikenteeseen, lähde EASA). Tarvittaessa voimme käyttää alihankintaa tai muita tahoja esittelylentojen suorittamiseen tai voimme vaihtaa sen vastaavaan muuhun tuotteeseen mikäli alkuperäistä tuotetta ei olisi syystä tai toisesta saatavana sillä hetkellä.

                               

2 LENNON MAKSAMINEN ja ENNAKKOVARAUKSET


2.1 Lennon maksaminen

Lennot maksetaan käteisellä, pankki- tai luottokortilla, verkkopankissa tai ostamalla lentolahjakortin ennen lentoa lennätyspaikassa, jollei maksua suoritettu jo varausvaiheessa. Asiakkaan tulee esittää kuitti etukäteen maksetusta lennosta ja se tulee olla hänellä mukanaan. Mikäli lennon operoi lentokerho auringonlaskun ratsastajat lennolle tulija liittyy lentokerhon jäseneksi ennen lentoa. Lentokerho Auringonlaskun ratsastajat toiminta ei täytä yhtä vaativia turvallisuuskriteerejä kuin kaupallisessa lentotoiminnassa ohjaajien, lentokaluston, huoltotoiminnan ja operoinnin osalta. Lentokerho Auringonlaskun ratsastajat vertaa lennon varaajien henkilötietoja jäsenrekisteriin tallennettuihin tietoihin ja korjaa ne varauksessa ilmoitetuilla tiedoilla. Jos jäseneksi itsensä ilmoittaneen tietoja ei löydy rekisteristä, ne lisätään ja katsotaan ilmoittautuminen jäsenanomukseksi. Koska lentokerho auringonlaskun ratsastajat ei ole kaupallinen operaattori, se ei korvaa lentojen peruuntumista millään tavalla. Tämä koskee myös lentoa, joka keskeytyy esimerkiksi teknisen vian takia kesken matkan. Lennolle osallistuvan on varauduttava keskeytymistilanteessa palaamaan matkalta omin varoin.


2.2 Ennakkovaraus

Mikäli olet tehnyt ennakkovarauksen, suosittelemme tulemaan paikalle maisemalennon suorituspaikalle viimeistään 30min ennen sovittua lennon lähtöaikaa.


2.2 Ennakkovarausten muutokset ja peruutukset

Asiakas voi kuluitta kerran muuttaa varattua lentopäivää, muutos tehtävä viimeistään 72h ennen sovittua lentoa. Lisämuutoksista veloitetaan toimistokuluja 30€/muutos.

Asiakkaan peruuttaessa kokonaan jo maksetut ja varatut lennot, veloitetaan häneltä peruutuskuluina 50€, mikäli peruutus tehdään viimeistään 7 päivää ennen varattua lentopäivää. Mikäli peruutus tehdään 1-7 päivää ennen sovittua lentoa, on peruutuskulut 50 % maksusta. Alle 24h tehdyistä peruutuksista kulut ovat 100 %. Lahjakorteista ei makseta palautusta ja ne ovat voimassa vain lahjakorttiin merkityn ajan. Probear Oy ei korvaa tuhoutunutta tai hukkunutta lahjakorttia. Lahjakortin voi käyttää myös joku muu kuin alkuperäinen lahjan saaja.


3 LENNON PERUUNTUMINEN TAI KESKEYTYS


3.1 Yleista

Probear oy/lennon suorittava taho tekee kaikkensa lennon turvallisen suorittamisen mahdollistamiseksi. Useasta eri syystä lento voidaan kuitenkin joutua perumaan tai keskeyttämään. Probear Oy/lennon suorittava taho ei vastaa itsestään riippumattomista syistä, joilla lento joudutaan perumaan, eikä tallaisen peruutuksen asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. Kaikki jäljempänä mainitut seikat luokitellaan tallaiseksi Probear Oy:sta/lennon suorittavasta tahosta riippumattomaksi syyksi peruuttaa lento ilman korvausvelvollisuutta. Mikali lento joudutaan keskeyttämään tai toteuttamaan suunniteltua lyhempana taikka poikkeavalla lentoreitilla, katsotaan lento toteutetuksi, eikä Probear Oy/lennon suorittava taho ole velvollinen hyvittämään asiakasta lennossa tapahtuneiden muutosten johdosta.


3.2 Sää

Kaikki maisemalennot toteutetaan säävarauksella. Jos sää estää lennon, sovitaan maisemalennolle uusi aika. Olemme yhteydessä viimeistään lentoa edeltävänä päivänä, jos sääennusteet näyttävät ettei lento toteudu suunnitellusti.


3.3 Muut syyt

Muita syitä lennon peruuntumiseen voi olla esimerkiksi lentokoneen vikaantuminen, huollon venyminen, henkilökunnan sairastuminen, ilmatilarajoitukset, lentokentan kaytön rajoitukset tai mika tahansa muu syy mikä voi vaarantaa lennon turvallisen suorittamisen. Tarjouspaikkalippujen (Groupon, Elämyslahjat etc) osalta pidätämme 4 paikkaisen lentokoneen osalta oikeuden muuttaa maisemalennon ajankohtaa 7 vrk ennen sovittua lentoja, jos paikkavarauksia on 2 tai vähemmän.


3.4 Päätös lennon suorittamisesta, perumisesta tai keskeytyksesta

Lennon päällikkö tekee lopullisen päätöksen lennon turvallisen suorittamisen suhteen.


3.5 Menettely lennon peruuntuessa tai keskeytyessa

Lennon peruuntuessa tai keskeytyessa asiakkaasta johtumattomasta syysta (kohdat 3.2 tai 3.3), tehdaan asiakkaalle uusi lentovaraus, vaihdetaan lippu lahjakorttiin tai maksu palautetaan asiakkaalle.


3.6 Asiakkaasta johtuva lennon peruuntuminen tai keskeyttaminen

Seuraavista lennon peruuntumiseen tai keskeyttämiseen johtuvista syistä lentolippu katsotaan käytetyksi, eikä maksua palauteta:

-lento keskeytetään asiakkaan pyynnöstä
-lento keskeytetaan asiakkaan voidessaan pahoin
-lento keskeytetaan asiakkaasta johtuvasta muusta syysta (esim. aggressiivinen käytös tai
muu lentoturvallisuutta vaarantava syy)
-lento keskeytetaan mista tahansa Probear Oy/lennon suorittavasta tahosta riippumattomasta syystä


3.7 Muut kustannukset

Probear Oy/lennon suorittava taho ei vastaa kustannuksista mitä asiakkaalle tulee lennon suorituspaikalle siirtymisestä, vaikka asiakas joutuisi matkustamaan lentopaikalle useamman kerran peruuntuneiden lentojen takia.


4 MATKATAVARAT, VAARALLISET AINEET


4.1 Matkatavarat

Maisemalennoille emme ota matkatavaraa lainkaan. 


4.2 Vaaralliset aineet matkatavaroissa

Lentoreittiä voidaan muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti edellyttäen, että lentoaika vastaa lentolipun/lahjakortin oikeuttamaa lentoaikaa.

Lennon operoivan tahon lentokoneissa ei ole erillistä matkatavararuumaa. Jos jokin tuote on sallittua kuljettaa vain ruumassa, ei sitä lennolla voi kuljettaa ollenkaan.

Trafin ohjeista loydat lisatietoja siita mita voit ottaa mukaan lennolle.

http://www.trafi.fi/ilmailu/turvatarkastukset/nain_pakkaat_oikein

                                 

5 TERVEYDENTILA


5.1 Sairaudet

Jos terveytesi epailyttää, ota yhteys lääkäriisi lentokelpoisuutesi varmistamiseksi. Asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa sopii lennolle.


5.2 Raskaus

Emme suosittele lentämistä, jos laskettuun aikaan on alle nelja viikkoa. Raskaana olevat matkustajat matkustavat omalla vastuullaan. Suosittelemme raskaana olevia matkustajia tarkistamaan hoitavalta lääkäriltään matkustajan mahdollisuuden osallistua lennolle.


6 REKLAMAATIO, RIITA-ASIAT, LENTOTOIMIJAN


VASTUU 13.1 Reklamaatio

Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen Probear Oy:n/lennon suorittavan tahon palveluun tulee hänen reklamoida asiasta välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa kokemastaan vääryydestä. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa Probear Oy:n asiakaspalveluun edellä mainitussa ajassa, sillä uhalla, että oikeus vaatimusten esittämiseen menetetään.


13.2 Riita-asiat ja sovellettava laki

Jos asiakas ei saa sovittua asiaansa Probear Oy:n kanssa häntä tyydyttävällä tavalla, voi hän asiakkaan ollessa kuluttaja-asiakas, ottaa yhteytta kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja-asiakas voi myos vieda asiansa kuluttajariitalautakunnan, Helsingin käräjäoikeuden taikka muun kuluttajansuojalain mahdollistaman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Muiden kuin kuluttaja-asiakkaiden osalta erimielisyydet ratkaistaan lennon varauspaikkakunnan tai Helsingin karajaoikeudessa. Kaikkeen Probear oy:n/suorittavan tahon toimintaan ja varauksiin sovelletaan Suomen lakia.


13.3 Probear oy:n/lennon suorittavan tahon vastuu

Probear Oy/lennon suorittava taho ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Välittömien vahinkojen osalta Probear oy:n/lennon suorittavan tahon vastuu on rajoitettu olemaan enintaan asiakkaan varauksen hinta kaksinkertaisena.

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Meillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa. Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y- tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, olemme välittäneet maksusi.


13.4 Maksupalvelutarjoaja verkkomaksupalvelussa

Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu. Löydät oheisesta linkistä vielä tarkemmat maksuehdot: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot


7. Koulutusehdot


Kaikki myynnissä olevat koulutuspaketit sisältävät minimiteoriat ja minimilentotunnit koulutusta varten (olipa kyseessä LAPL kevyiden ilma-alusten lentolupakirja, PPL yksityislentäjän lentolupakirja tai NF yölentokelpuutus). Hinta sisältää myös oppilaalle luovutettavan ja hänelle jäävän koulutuskirjallisuuden. Kaikki lääkärintarkastusmaksut, tarkastuslentomaksut, ilmailuviranomaisen loppukokeiden teoriamaksut eivät sisälly hintaan. Mikäli oppilas joutuu tekemään uusintakokeita teoria- aineissa tai on poissa pakollisilta teorialuennoilta tai joutuu lentämään uudelleen lentoharjoituksia tai oppilaalla on pitkiä taukoja lentojen välillä, tarvitaan monesti ylimääräisiä kertaustunteja, joista laskutetaan erikseen lisälaskutuksena.

Huomio! Saat aina vähintään sen palvelun, josta olet maksanut ennakkoon. Jos varsinaiset lento- tai teoriakoulutukseen kuluvat ajat ylittävät perustuntimäärät (minimituntimäärät), lentokoululla on oikeus veloittaa lisämaksua annettujen lisäkoulutustuntien määrän suhteessa minimituntimäärän ylittävistä tunneista ja minuuteista.

Lentokoulu pidättää oikeuden käyttää tarvittaessa alihankintaa lentolupakirjaan johtavassa teoria- tai lentokoulutuksessa.

Kaikki annettava koulutus tapahtuu Ilmailuviranomaisen lupaehtojen, säädösten ja käsikirjojemme mukaisesti verkkokaupan tai hinnastomme mukaisilla hinnoilla. Koulutuskirjanpitoon talletamme henkilötiedot ja koulutuksen seurantaan liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään viranomaisen vaatima aika. Toimivaltaisella viranomaisella on tarvittaessa pääsy tarkastamaan tietoja (esim. koulutustarkastuksen yhteydessä).

Alaikäiseltä oppilaalta vaaditaan huoltajan lupa koulutuksen aloittamiseksi. 

Vakuutukset 

Lentokalustollamme on seuraavat vaaditut vakuutukset:


  •   lentovastuuvakuutus 3 000 000 SDR                        
  •   istuinpaikkavakuutukset 30 000 Eur                  
  •   ilmakuljetusvastuuvakuutus 250 000 SDR

Koulutuksen keskeytyessä oppilaan terveydellisistä syistä oppilaalle hyvitetään mahdolliset ennakkoon maksetut erät pois lukien teoriamoduulien kurssimaksut, sekä ja keskeytykseen asti suoritetun lentokoulutuksen lentotuntien maksut.

                                    

8. Kuvaus

Asiakas voi valita lentoonsa kuvauksen. Joskus kuitenkin kamera vikaantuu tai videota hypystä ei muusta teknisestä syystä pystytä toimittamaan. Tällöin asiakkaalle hyvitetään 10€ lentohinnasta jälkikäteen. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tulla lennolle uudestaan ja saada lennostaan 20€ alennuksen.

Taiteelliset arvot eivät ole reklamointiperuste.


9. Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. Probear Oy pitää yllä asiakasrekisteriä. Tarkemmat tiedot rekisteristä ovat rekisteriselosteessa.

Probear Oy käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti. Probear Oy sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.